Ontmoet ons team

 
Tony bloemendaal.png
Gerdien.jpg
Pluryn_Werving-Roland_890x560.jpg
Floor-TeKiefte-voor-website.jpg
Fivoor foto 2.jpg

Tony Bloemendaal (klinisch psycholoog)

Gerdien Kalma (orthopedagoog)

Roland Verdouw (kinder- en jeugdpsychiater)

Floor te Kiefte (systeemtherapeut)

Marijtje Koolschijn (gz-psycholoog)

TeamNEXT werkt samen in een maatschap. Alle professionals van TeamNEXT zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en voldoen aan de eisen van de eigen beroepsgroep. Zij besteden minimaal 10% van hun tijd aan opleiding en deskundigheidsbevordering.

 

TeamNEXT werkt samen met systeemtherapeuten, orthopedagogen, psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters en vaktherapeuten. Alle behandelaren die met TeamNEXT samenwerken zijn bekend met het Neurosequentiële Model. Zij voeren hun behandeling uit vanuit eenzelfde visie en spreken dezelfde taal.

Hoe het werkt

TeamNEXT kan door Jeugdzorg, GGZ-instellingen en vrijgevestigde behandelaren geconsulteerd worden bij casuïstiek waarin zij vastlopen of wanneer zij vragen hebben over de juiste timing van interventies. Wij brengen dan de problematiek volgens het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT) in kaart en adviseren over de interventie die op dat moment het meest passend is.

 
Mobile Phone
Fase 1: Aanmelding
Wanneer u een aanmelding doet bij TeamNEXT nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op. U ontvangt van ons per email of via de post een aanmeldingsformulier.
Fase 2: Informatie verzamelen

Wanneer u de vragenlijst thuis hebt ingevuld en teruggestuurd, bespreken wij met u als verwijzer welke informatie er beschikbaar is en of dit volstaat om direct een NMT-consultatie te kunnen doen. Indien er aanvullende diagnostiek nodig is kunnen wij dat ook doen, zie daarvoor het document Diagnostiek en Advies.

 

Fase 3: Onderzoeksfase

Tijdens deze fase wordt de beschikbare informatie door ons bekeken vanuit de visie van het NMT.

Fase 4: Terugkoppeling & advies

Nadat we alle informatie hebben bestudeerd en verwerkt in een NMT-rapportage, nodigen wij u uit voor een terugkoppeling. Tijdens dit gesprek zullen wij u meenemen in onze bevindingen en advies geven voor eventuele vervolghulp of ondersteuning van de ouders/verzorgers.

 

Indien gewenst kunnen wij aansluiten bij een behandelplanbespreking of een mondelinge terugkoppeling aan alle betrokkenen geven.

Fase 5: Follow up

Na 6 tot 12 maanden nemen wij contact met u op voor een follow-up.

Aanbod

 
Diagnostiek & Advies
Op basis van een diagnostisch onderzoek volgens het Neurosequentiële Model van Therapie, geeft TeamNEXT advies aan ouders/verzorgers over de begeleiding en behandeling die het best aansluit bij de ontwikkelingsfase van hun kind.
Consultatie
Behandelaars of behandelteams binnen bijvoorbeeld Jeugdzorg en GGZ-instelinngen kunnen TeamNEXT consulteren voor casuïstiek waarin zij vastlopen of wanneer ze vragen hebben over de juiste timing van interventies.
Projecten
TeamNEXT biedt jeugdzorg/GGZ-organisaties op projectbasis haar diensten aan, bijvoorbeeld door een deel van de caseload in kaart te brengen volgens het NMT. De projecten worden in samenwerking met de opdrachtgever vormgegeven en uitgevoerd.
Lezingen & Workshops
TeamNEXT organiseert eens in de twee maanden (bij voldoende aanmeldingen) een lezing/workshop voor geïnteresseerden in het Neurosequentiële Model. Hierin worden de basisprincipes van hersenontwikkeling, de daarop gebaseerde timing van interventies en het belang van ritme en relaties in de behandeling uitgelegd. Deze theorie dient als basis om het gebruik en de toegevoegde waarde van het Neurosequentiële Model goed te begrijpen.
Trainingen & Opleidingen
TeamNEXT werkt samen met de ChildTrauma Academy om professionals in Nederland op te leiden in het NMT. Zo organiseren wij jaarlijks een ‘NMT-Bootcamp’ als kickstart van het NMT-certificeringstraject. Lees een interview met Roland Verdouw in Spelenderwijs juni 2017 hier.
 
In September 2019 organiseerde TeamNEXT samen met de RINOgroep een congres over het NMT.

Kalender

November 2019

Workshop NMT-model op vrijdag 22 november 2019.

 

Op vrijdag 22 november 2019 zal er weer een workshop door TeamNext worden gegeven over het Neurosequientiele Model van Therapie (NMT) van Dr. Bruce Perry. De workshop zal van 10:00 uur tot 13:00 uur plaats vinden in Amsterdam. De jisten voor de workshop zijn 50 euro per persoon. De workshop gaat door bij voldoende aanmeldingen (min. 6 personen). Geïnteresseerd? Meld u aan via info@teamnext.nl of het contactformulier op de website.

Living Room

Voorjaar 2020

NMT-bootcamp voor NMT-certificeringstraject.

De ChildTrauma Academy biedt een online opleidingstraject aan om met het NMT te kunnen werken. TeamNEXT begeleidt dit traject voor Nederlandse (en evt. andere Europese) deelnemers. Er wordt gestart met een Bootcamp, waarin enkele dagen intensief met het NMT wordt gewerkt. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via info@teamnext.nl of het contactformulier op de website.

 

CONTACTEER ONS

 

TeamNEXT

Bent u benieuwd naar TeamNEXT, wilt u uzelf of uw kind aanmelden of heeft u interesse in ons aanbod?

© 2020 TeamNEXT
KVK 66792959