top of page

People, not programs, change people

Innovatieve diagnostiek en behandeladviezen volgens het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT)
Behandelaren

Ons team

Roland Verdouw
Marijtje Koolschijn
Tony Bloemendaal
VD_202206083809_edited_edited_edited.jpg

HET

TEAM

TeamNEXT is een maatschap waarin de teamleden vanuit hun verschillende expertises samenwerken. Alle leden van TeamNEXT zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en voldoen aan de eisen van de eigen beroepsgroep. Zij besteden minimaal 10% van hun tijd aan opleiding en deskundigheidsbevordering. Natuurlijk zijn zij allen getraind in het NMT.

 

TeamNEXT werkt landelijk en heeft een netwerk van systeemtherapeuten, orthopedagogen, psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters en vaktherapeuten. Alle behandelaren die met TeamNEXT samenwerken zijn bekend met het Neurosequentiële Model. Zij voeren hun behandeling uit vanuit eenzelfde visie en spreken dezelfde taal.

b824f40c8fc6a6b70b17232ee39aade4-1288690

Hoe het werkt

TeamNEXT kan door Jeugdzorg, GGZ-instellingen en vrijgevestigde behandelaren geconsulteerd worden bij casuïstiek waarin zij vastlopen of wanneer zij vragen hebben over de juiste timing van interventies. Ook kunnen ouders of cliënten zelf contact met ons opnemen voor een diagnostiek- en adviestraject. Wij brengen wat er speelt volgens het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT) in kaart en adviseren over de interventies op dat moment het meest passend zijn.

Hoe het werkt
Mobile Phone
Fase 1: Aanmelding
Wanneer u een aanmelding doet voor een diagnostiektraject of consultatie bij TeamNEXT nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op.
We vragen u het aanmeldformulier in te vullen.
Fase 2: Informatie verzamelen

Wanneer u de vragenlijst hebt ingevuld en teruggestuurd, bespreken wij op basis daarvan met u het verdere traject. 
Bij een NMT-consultatie bekijken we of er voldoende informatie is om de consultatie mee vorm te geven, of wat er nog aanvullend nodig is. 

Bij het Diagnostiek- en adviestraject voeren we verschillende gesprekken om informatie te verzamelen en maken wij daarnaast gebruik van de al beschikbare informatie. 

Fase 3: Onderzoek

Tijdens deze fase wordt de verzamelde informatie door ons bekeken en verwerkt vanuit de visie van het NMT.

Fase 4: Terugkoppeling & advies

Nadat we alle informatie hebben bestudeerd en verwerkt in een NMT-rapportage, nodigen wij u uit voor een terugkoppeling/adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij u meenemen in onze bevindingen en advies geven voor eventuele behandeling of ondersteuning.

 

Indien gewenst kunnen wij aansluiten bij een behandelplanbespreking of een mondelinge terugkoppeling aan alle betrokkenen geven.

Fase 5: Follow up

Na 6 tot 12 maanden nemen wij contact met u op voor een follow-up.

Aanbod

Aanbod
Diagnostiek & Advies
Op basis van een diagnostisch onderzoek volgens het Neurosequentiële Model van Therapie, geeft TeamNEXT advies aan ouders/verzorgers over de begeleiding en behandeling die het best aansluit bij de ontwikkelingsfase van hun kind.
Sinds 2019 bieden wij deze trajecten ook voor volwassen cliënten aan.
Consultatie
Behandelaars of behandelteams binnen bijvoorbeeld Jeugdzorg en GGZ-instelinngen kunnen TeamNEXT consulteren voor casuïstiek waarin zij vastlopen of wanneer ze vragen hebben over de juiste timing van interventies.
Projecten
TeamNEXT biedt jeugdzorg/GGZ-organisaties op projectbasis haar diensten aan, bijvoorbeeld door een deel van de caseload in kaart te brengen volgens het NMT. De projecten worden in samenwerking met de opdrachtgever vormgegeven en uitgevoerd.
Lezingen & Workshops
TeamNEXT organiseert op aanvraag lezingen of workshops voor geïnteresseerden in het Neurosequentiële Model. Hierin worden de basisprincipes van hersenontwikkeling, de daarop gebaseerde timing van interventies en het belang van ritme en relaties in de behandeling uitgelegd. Deze theorie dient als basis om het gebruik en de toegevoegde waarde van het Neurosequentiële Model goed te begrijpen.
Trainingen & Opleidingen
TeamNEXT werkt samen met de ChildTrauma Academy om professionals in Nederland op te leiden in het NMT. Zo organiseren wij jaarlijks een ‘NMT-Bootcamp’ als kickstart van het NMT-certificeringstraject. Lees een interview met Roland Verdouw in Spelenderwijs juni 2017 hier.
 
In September 2019 organiseerde TeamNEXT samen met de RINOgroep een congres over het NMT.

Kalender

3 juni 2024

Online netwerkmeeting NMT Nederland-België

 

Op 3 juni organiseren we weer een online Nederlands-Vlaamse netwerkavond voor collega's die werken met het NMT. 

Living Room

September 2024

Start van Fase 1 NMT opleiding

In september staat de start van een nieuwe European Study Group (ESG) gepland. De ESG is onderdeel van de Fase 1 opleiding. De voertaal is Engels.

Er is nog plek om in te stromen!

Voor praktische informatie over de opleiding klik je hier voor de link naar de site van het Neurosequential Network..

Nog andere vragen? Neemt contact met ons op via onderstaande button.

Kalender

NEEM CONTACT OP

Bedankt voor je bericht!

Contact

Ervaringen met TeamNEXT

Video Ervarigen met TeamNEXT
bottom of page