top of page
Girl and stuffed animal

OVER ONS

TeamNEXT richt zich op innovatieve diagnostiek en behandelinterventies door gebruik te maken van het Neurosequentiële Model©. Wij willen daarmee bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en in het bijzonder van getraumatiseerde kinderen in Nederland.

TeamNEXT is een initiatief van professionals binnen de jeugdzorg en GGZ. In het team werken een kinder- en jeugdpsychiater, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en een gezondheidszorg(gz)-psycholoog samen met een gedeelde visie. Als eerste in West-Europa maken zij daarbij gebruik van het Neurosequentiële Model (NMT). Dit model biedt een vernieuwend inzicht in psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen bij kinderen en geeft aanknopingspunten voor een op het kind afgestemde behandeling.

b824f40c8fc6a6b70b17232ee39aade4-1288690

Ons team

Ervaringen met TeamNEXT

Vuur kan verwarmen of verteren, water kan dorst lessen of je doen verdrinken, wind kan strelen of snijden. Hetzelfde geldt voor menselijke relaties: we kunnen scheppen en vernietigen, koesteren en terroriseren, elkaar traumatiseren en genezen.

~Dr. Bruce Perry

NMT: NEUROSEQUENTIËEL MODEL VAN THERAPIE

Het Neurosequentiële Model van Therapie (Neurosequential Model of Therapeutics ©) is ontwikkeld door dr. Bruce D. Perry, kinder- en jeugdpsychiater en oprichter van de ChildTrauma Academy in Houston, Verenigde Staten, als aanvulling op de bestaande modellen. Het Neurosequentiële Model wordt momenteel met name toegepast in de VS, Canada en Australië. Het NMT is een evidence-based practice, wat wil zeggen dat uit onderzoek blijkt dat met het Neurosequentiële Model veelbelovende resultaten worden bereikt.


We weten dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op ons gedrag. Onder andere genetische factoren, vroege hechtingservaringen en positieve en negatieve ervaringen in de kindertijd dragen bij tot het huidige functioneren. Met behulp van het NMT reconstrueert de hulpverlener deze individuele (ontwikkelings)route van het kind. TeamNEXT is van mening dat deze aanpak kan bijdragen aan het beter begrijpen van de unieke krachten en kwetsbaarheden van een kind.


De ontwikkeling van het kind – zowel op motorisch, emotioneel, sociaal als cognitief niveau – wordt met het model volledig in kaart gebracht. Het is geen specifiek behandelmodel of -techniek, maar een ‘lens’ waardoor we beter zicht krijgen op de meest passende interventie om het kind, en daarmee het gezin, verder te helpen. Naast de traditionele behandelprogramma’s biedt het ruimte voor interventies die essentieel of therapeutisch kunnen zijn voor de ontwikkeling van het individuele kind zoals bv. psychomotore kindertherapie of sensomotorische integratietherapie. Hoewel dit model nog in de kinderschoenen staat, is het een veelbelovende aanpak waarmee we kinderen met psychische en gedragsproblemen beter kunnen begrijpen en behandelen.

boy-670602_960_720.jpg
NMT
bottom of page