top of page

Trajecten en kosten

Consultatie - diagnostisch traject

Op basis van een diagnostisch onderzoek volgens het Neurosequentiële Model van Therapie, geeft TeamNEXT advies over de begeleiding en behandeling die het best aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind. Dit kan ingezet worden door ouders/verzorgers zelf of door bij het kind betrokken behandelaren. Bij ons onderzoek en advies betrekken we zoveel mogelijk de mensen rondom het kind. Onze aanbevelingen zijn zowel gericht op de familie, school en verdere omgeving (zoals behandelingen) als op het individuele kind. Onze diagnostiek en behandeladviezen zijn gebaseerd op de veilige, positieve relaties van het kind met zijn omgeving en worden uitgevoerd met respect voor de achtergrond en cultuur van kind en ouders.

 

TeamNEXT werkt landelijk en heeft contact met therapeuten in Nederland die kennis hebben van het NMT en kan therapeuten die dat niet hebben ondersteunen en adviseren.

 

Sinds juli 2019 bieden wij onze trajecten ook aan voor volwassenen.

Keyboard and Mouse

Diagnostiek- en adviestraject

 

2500

 

De prijs is afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige informatie en aanvullende diagnostiek die nodig is.

White Structure

Intakegesprek zonder verdere diagnostiek

 

250

 

Second Opinion

Behandelaren of behandelteams binnen bijvoorbeeld Jeugdzorg en GGZ-instellingen kunnen TeamNEXT consulteren voor second opinion bij casuïstiek waarin zij vastlopen of wanneer ze vragen hebben over de juiste timing van interventies. Wij brengen dan de problematiek volgens het NMT in kaart en kunnen de behandelaren adviseren over de interventie die op dat moment het meest passend is. 

Dit betreft een korter en beknopter traject (bijv. wat betreft het samenkomen met en het terugkoppelen aan alle betrokkenen) dan het consultatie - diagnostiek & adviestraject dat hierboven beschreven wordt.

Abstract Structure

Second opinion volgens
het NMT

 

1500

 

bottom of page